تبلیغات


این سرویس به شما اجازه می دهد با ارسال هر پست های جذاب همراه با تصویر به ربات تلگرام ما یک تبلیغ نیز ثبت کنید ، تبلیغات شما در زیر پست های ارسالی شما نمایش داده می شود

در صورت تمایل به بدون ارسال پست از تعرفه تبلیغات ما می توانید استفاده نمایید